Περιλεμφικό συρίγγιο

Περιλεμφικό συρίγγιο

Περιλεμφικό Συρίγγιο είναι η οποιαδήποτε ανώμαλος επικοινωνία μεταξύ του Έσω Ωτός και των πέριξ αυτού ανατομικών δομών. Οι πλέον ευένδοτες περιοχές της Ωτικής Καψας είναι η Ωοειδής Θυρίδα και η Στρογγυλή Θυρίδα.

 Συμπτώματα

Η φύση της συμπτωματολογίας του Περιλεμφικού Συριγγίου είναι προοδευτικά επιδεινούμενη, επίμονη και ύπουλη, σε αντίθεση με τη Νόσο του Meniere που χαρακτηρίζεται από αυτόματες κρίσεις με μεσοδιαστήματα ηρεμίας. Τα συνήθη συμπτώματα του περιλεμφικού συριγγίου είναι:

 • Αστάθεια (90%)‏
 • Κεφαλαλγία
  (αυξανόμενη με την αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης- 85%)
 • Ζάλη (83%)‏
 • Εμβοές (74%)
 • Διαταραχές μνήμης (gognitive dysfunction) (74%)
 • Ναυτία (74%)
 • Ίλιγγος (50% Ίλιγγος θέσης)‏
 • Βαρηκοΐα
 • Διαταραχές όρασης
 • Αίσθημα πίεσης ώτων 74%
 • Υπερακουσία

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί;

Σε περιπτώσεις αιφνίδιας έναρξης αιθουσο-κοχλιακών διαταραχών, η ένταση των οποίων διακυμαίνεται ή εμφανίζει επιδείνωση σε ασθενείς με προηγηθείσα ωτολογική επέμβαση ή βαρύ τραύμα ή κρανιακή κάκωση ή έντονη σωματική δραστηριότητα ή με συγγενή ανωμαλία του έσω ωτός θα πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα περιλεμφικού συριγγίου.

 Διάγνωση – Εξετάσεις

 • Ηλεκτροκοχλιογραφία
 • Δοκιμασία Συριγγίου (Ηennebert sign)‏
 • Ισορροπομετρία
 • β-2 transferrin             

Συρίγγιο Άνω ημικυκλίου Σωλήνα

Τα Κύρια Συμπτώματα- Νευρο-ωτολογικά ευρήματα που εμφανίζονται λόγω βλάβης στο Συρίγγιο Άνω ημικυκλίου Σωλήνα είναι:

 • Ίλιγγος και Αστάθεια μετά την έκθεση σε
  έντονα ηχητικά ερεθίσματα (Tullio phenomenon)
  ή σε μεταβολές της πίεσης του μέσου Ωτός
  (Hennebert Sign)
 • Βαρηκοΐα αγωγιμότητας με φυσιολογική την
  οστέινη οδό
 • Αιθουσαία Μυογενή Δυναμικά:
  Πτώση του ουδού έκλυσης
 • Gold standard : CT πάχους5 χιλ.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση Περιλεμφικού Συριγγίου μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική

Συντηρητική αντιμετώπιση Περιλεμφικού Συριγγίου

Συρίγγια που δεν εμπλέκουν προηγηθέν τραυματικό συμβάν αντιμετωπίζονται συντηρητικά, κυρίως με κατάκλιση και αποφυγή δραστηριοτήτων που αυξάνουν την ενδοκράνια πίεση.

 Χειρουργική αντιμετώπιση Περιλεμφικού Συριγγίου

Παρουσία επιμένοντος μετατραυματικού περιλεμφικού συριγγίου διερευνάται και αντιμετωπίζεται χειρουργικά με πωματισμό με συνδετικό ιστό.